srichand logo

สมัครสมาชิก

หรือเข้าสู่ระบบผ่าน
กรุณาลงทะเบียนด้านล่างเพื่อสร้างบัญชี
ชื่อ* กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล* กรุณากรอกนามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์* กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ เบอร์โทรไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง เบอร์โทรนี้เป็นสมาชิกแล้ว
อีเมล* สำหรับบัญชีใช้งานและแจ้งเตือนออเดอร์ กรุณากรอกอีเมล อีเมลนี้เป็นสมาชิกแล้ว
รหัสผ่าน* รหัสผ่านต้องมีความยาว 8 ตัวขึ้นไป กรุณากรอกรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน* ยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณากรอกรหัสผ่าน
วันเกิด (เดือน-วัน-ปี)* วันเกิดไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบ เดือน-วัน-ปี (ค.ศ.) และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป กรุณากรอกวันเกิด
เพศ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์

คุณสนใจผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเครื่องสำอางประเภทใด? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

โปรดระบุลักษณะผิวของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

warning employee

พนักงานศรีจันทร์ต้องยืนยันอีเมล เพื่อได้รับส่วนลดสำหรับพนักงาน กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

คุณเป็นสามาชิกศรีจันทร์แล้ว

ค้นหา

เรียน ลูกค้าที่เคารพ
ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านจากเว็บไซต์ 1948beauty.com
สู่บ้านใหม่ของเราที่ www.srichand.com
เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถโอนคะแนนสะสมจากเว็บไซต์เก่ามาใช้ในเว็บไซต์ใหม่ได้

กรุณาส่งอีเมลล์ยืนยันตัวตน เพื่อดำเนินการต่อไป