นโยบายการยกเลิก เปลี่ยน คืนสินค้า หรือการคืนเงิน

1. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในกรณีที่สถานะคำสั่งซื้ออยู่ในระหว่างการจัดเตรียมสินค้า โดยสามารถกดยกเลิกคำสั่งซื้อ ได้ในหัวข้อ “คำสั่งซื้อ” และกดปุ่ม “ยกเลิกออเดอร์” แต่จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในกรณีที่สถานะคำสั่งซื้อเป็น “Ready to Ship”

2. การตรวจรับสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาถ่าย Clip VDO แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ตอนเริ่มแกะกล่องสินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบปัญหากรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 3 วัน ผ่านช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-3001661 , Facebook : SRICHAND ศรีจันทร์ หรือ Email : Support@srichand.co.th นับตั้งแต่วันที่คำสั่งซื้อของท่านจัดส่งสำเร็จแล้ว (อ้างอิงตามวันที่ลงในบันทึกการจัดส่งของบริษัทขนส่ง)

3. การเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
 • 3.1 กรณีที่ต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 3 วัน ผ่านช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-3001661 , Facebook : SRICHAND ศรีจันทร์ หรือ Email : Support@srichand.co.th เพื่อทำการขอเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งซื้อของท่านจัดส่งสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีเงื่อนไขดังนี้
  • ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เช่น ไซส์ผิด สีผิด สินค้าผิด หรืออื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ
  • ได้รับสินค้ามีตำหนิ แตกหัก ชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า
  * ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนสี รุ่น จำนวน หรือเปลี่ยนใจไม่รับสินค้า จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ในทุกกรณี
 • 3.2 ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการตรวจรับสินค้า เพื่อยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้าเอง หรือเกิดจากการจัดส่ง
 • 3.3 ลูกค้าจะต้องคืนสินค้าให้กับบริษัทในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และยังไม่ได้เปิดใช้งาน) ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งซื้อของท่านจัดส่งสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าต้องจัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งหมด ที่ได้รับใส่ในกล่องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนส่งคืนสินค้า และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า หากสินค้าและอุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่อยู่ในสภาพที่กำหนด
 • 3.4 กรุณาส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังต่อไปนี้ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) ที่อยู่ เลขที่ 50 ซอยพระรามเก้า 53 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • 3.5 กรุณาเก็บและแสดงใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยัน กรณีต้องการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า
 • 3.6 บริษัทรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนบริษัท โดยอ้างอิงจากเรทราคาค่าจัดส่งไปรษณีย์ ยอดชำระเงินจริงตามใบเสร็จ ยกเว้นกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากลูกค้าบริษัทขอไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
4. การคืนเงิน
 • 4.1 สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
  • กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกก่อนได้รับสินค้า ลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิตใบเดิมภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่คำขอได้รับอนุมัติ และบัตรเครดิตดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบว่ายกเลิกรายการ (Voided) เรียบร้อยแล้ว
  • กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการคืนสินค้าตามนโยบายของบริษัท ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าในสภาพเดิม และลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิตใบเดิม ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่คำขอได้รับอนุมัติ และบริษัทได้ตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • 4.2 สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
  • กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกก่อนได้รับสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่คำขอได้รับอนุมัติ
  • กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการคืนสินค้าตามนโยบายของบริษัท ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าในสภาพเดิม และลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่คำขอได้รับอนุมัติ และบริษัทได้ตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น บริษัทจะไม่โอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารบุคคลอื่น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของลูกค้าผู้ทำการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่โอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารบุคคลอื่น

5. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ E-mail : support@srichand.co.th

Tel : 02-3001661